Follow us
صفحه اصلی > محصولات > بشقاب پرنده چراغ بالا خلیج > بشقاب پرنده چراغ بالا بی نور H

بالا لومن 130lm / W LED خل ج بالا بشقاب پرنده ها 250W مقدمه روشنا صنعت محصولات: لومن بالا 130lm / W LED خل ج بالا بشقاب پرنده ها روشنا 250W صنعت ا ن به رهبر نور سرخ ما ل به قرمز بالا است از مدل ها خصوص با NT hishine مغز، سنسور، dimmable به در دسترس است، به طور گسترده ا استفاده در مح ط داخل / فضا باز روشنا & gt؛ به ف ل پس ...